Arrangementer

Vinterbadere er til både kolde gys og saunavarme. Men hygge og socialt samvær er også en del af glæden ved at være medlem i Arnes Vinterbadere. Vi afholder i løbet af vintersæsonen en række arrangementer som F.eks. grillaften, julefrokost og ‘nytårskur’, der planlægges af et aktivt festudvalg. Opslag i omklædningsrummene og på hjemmesiden (se under “Nyheder”) fortæller dig om, hvor og hvornår arrangementerne foregår.

Én gang om året afholder vi generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse på 7 medlemmer plus to suppleanter. Opslag på hjemmesiden (se under “Nyheder”) og i omklædningsrummene fortæller dig hvornår.