Bestyrelse

Én gang om året (forår) afholdes generalforsamling, hvor der bl.a. vælges en bestyrelse på 7 medlemmer plus to suppleanter. Opslag på hjemmesiden og i omklædningsrummene fortæller dig hvornår.

Bestyrelsen er i sæsonen 2024/2025

Torben Lorentzen ( formand, hjemmeside )

Sven Hartmann Andreasen (næstformand, facebook)

Kirsten Gelting (sekretær)

Hanne Kirk (kasserer)

Thomas Forchhammer

Louise Jul Hansen

Per Damkjær

Charlotte Holm (suppleant)

Carl Munch (suppleant)