Bestyrelse

Én gang om året (forår) afholdes generalforsamling, hvor der bl.a. vælges en bestyrelse på 7 medlemmer plus to suppleanter. Opslag på hjemmesiden og i omklædningsrummene fortæller dig hvornår.

Bestyrelsen er i sæsonen 2022/2023:

Torben Lorentzen ( formand, hjemmeside )

Alice Darville (næstformand, formand for festudvalget)

Hanne Holst (sekretær)

Hanne Kirk (kasserer)

Kirsten Gelting

Niels Kofod

Sven Hartmann Andreasen (facebook)

Krestina Trabjierg (suppleant)

Carl Munch (suppleant)